COVID-19-Bezpiecznie od 25.05.20

Informujemy, że 25 sierpnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał czwartą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i opublikował ją na stronie … Czytaj dalej COVID-19-Bezpiecznie od 25.05.20