COVID-19-Bezpiecznie od 25.05.20

Informujemy, że 25 sierpnia 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał czwartą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego
oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
i opublikował ją na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3?fbclid=IwAR0adrsdeg_BZEgL6jIMZrglxnRaHL1JhfD4O2sG4WnxuNU7D4QPaJGXCLI

Od 1 września obowiązuje w  przedszkolu zaktualizowana Procedura postępowania
w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną. Prosimy o zapoznanie się z jej treści

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną od 1.09.2020

Pliki do pobrania:

10zgoda-_pomiar_temp

11ankieta

covit 2020 klauzula informacyjna


Od 25 maja 2020 r. wznawiamy działalność przedszkola.
Niestety sytuacja epidemiologiczna  nie pozwala na powrót do takiego funkcjonowania, jakie znamy i o jakim wszyscy marzymy. Otwarcie przedszkola wiąże się z wieloma obostrzeniami, wprowadzeniem nowych zasad i procedur,
zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS .
Zasady bezpieczeństwa zawarte są
w PROCEDURZE POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ

Procedura-postępowania-w-przypadku-zagrożenia-chorobą-zakaźną (Automatycznie zapisany)-skonwertowany

Oświadczenie rodziców (zał. 3 do Procedury)

zalacznik nr 3-skonwertowany

Wytyczne GIS:
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf

Instrukcje dotyczące zasad higieny i bezpieczeństwa:

Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zarażeniem

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/plakat_do_aptek_kolor-4.pdf