COVID-19-Bezpiecznie od 25.05.20

Od 25 maja 2020 r. wznawiamy działalność przedszkola.
Niestety sytuacja epidemiologiczna  nie pozwala na powrót do takiego funkcjonowania, jakie znamy i o jakim wszyscy marzymy. Otwarcie przedszkola wiąże się z wieloma obostrzeniami, wprowadzeniem nowych zasad i procedur,
zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS .
Zasady bezpieczeństwa zawarte są
w PROCEDURZE POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ

Procedura-postępowania-w-przypadku-zagrożenia-chorobą-zakaźną(1)-converted

Oświadczenie rodziców (zał. 3 do Procedury)

zalacznik nr 3-skonwertowany

Wytyczne GIS:
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf

Instrukcje dotyczące zasad higieny i bezpieczeństwa:

Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zarażeniem

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/02/plakat_do_aptek_kolor-4.pdf