O przedszkolu

Nasza placówka – Przedszkole nr 12 w Mysłowicach została oddana do użytku
w 1983 roku. Był to okres upowszechniania opieki przedszkolnej i zmian programowych, dotyczących stworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju
i wychowania najmłodszego pokolenia.

Budynek, jak na owe czasy miał nowoczesne walory architektoniczne. Przestronne, przeszklone sale wraz z łazienkami, dwie sale gimnastyczne, duże hole, kuchnia oraz obszerne tarasy na zewnątrz a wokół przepiękny ogromny ogród , spełniały optymalne warunki dla swoich wychowanków.

Przez szereg lat przedszkole funkcjonowało jako tradycyjna placówka wychowania przedszkolnego z ośmioma oddziałami dziecięcymi, choć grupy były bardzo liczne nawet do 35 wychowanków. W początkowych latach swego istnienia spełniało ono funkcję przedszkola ćwiczeniowego dla przyszłych pedagogów uczęszczających do Studium Wychowania Przedszkolnego w naszym mieście.

 Na przestrzeni  lat przedszkolem kierowali następujący dyrektorzy:

– 1983 – 1985 Janina Styś
– 1985 – 2002 Halina Kolka
– 2002-  2022 mgr Dorota Piasecka
– 2022 – mgr Monika Jankowska

Ustawiczny rozwój instytucji i wyż demograficzny wpłynęły na rozszerzenie ilości oddziałów do dziesięciu. Wraz z upływem czasu, w ciągu ostatnich lat w związku
z eksploatacją i zniszczeniami budynku podejmowaliśmy działania zmierzające do modernizacji bazy lokalowej i materialnej przedszkola.  Od początku swego istnienia przedszkole spełnia swoje zadania wobec kolejnych pokoleń społeczności lokalnej. Zintegrowany i zróżnicowany system działań edukacyjnych i opiekuńczych podejmowany na przestrzeni lat przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz pracowników placówki sprzyja efektywnemu procesowi wychowawczemu naszych wychowanków. Placówka zaś poprzez różne formy zabawy, jest miejscem sprzyjającym, wszechstronnemu rozwojowi naszych podopiecznych.

 

DYSPONUJEMY:
– 10 oddziałami gotowymi przyjąć dzieci w wieku 3-6 lat;
– 18 osobami wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
– 2 obszernymi salami gimnastycznymi; obecnie zaadoptowane na sale zajęć dla dzieci
– dużymi terenami zieleni wokół budynku;
–  placem zabaw dla dzieci.

OFERUJEMY:
– fachową opiekę;
– interesujące zajęcia;
– kolorowe, przytulne sale;
– stałą współpracę z rodzicami,
– zajęcia otwarte dla rodziców;
– ciekawe uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości;
– wycieczki na miarę zainteresowań dzieci;
– zajęcia językowe;
– kółko plastyczne dla dzieci;
– występy teatrzyków dziecięcych;
– przedstawienia teatralne.