Opłaty

Śniadanie              3,00 zł
Obiad                     5,00 zł
Podwieczorek        3,00 zł
 

Każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu poza 800-1300 jest dodatkowo płatna w wysokości 1,00zł/godz.

Dzieci sześcioletnie są zwolnione z  dodatkowej opłaty.

Opłaty za żywienie i godziny ponadwymiarowe proszę dokonywać  do 10 każdego miesiąca na konto:

16 1050 1214 1000 0023 5935 9532