Opłaty

Śniadanie               2,00 zł
Obiad                     4,00 zł
Podwieczorek        1,50 zł
 

Każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu poza 800-1300 jest dodatkowo płatna w wysokości 1,00zł/godz.

 

 
Opłaty za żywienie i godziny ponadwymiarowe proszę dokonywać na konto:

16 1050 1214 1000 0023 5935 9532