Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

5.30 – 8.00          schodzenie się dzieci,

 • czynności opiekuńcze
 • zabawy swobodne
 • tworzenie okazji do wymiany informacji,
 • rozmowy indywidualne z dziećmi,
 • zabawy ruchowe
 • rozmowy/ kontakty z rodzicami

8.00 – 8.30          wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

 • zabawy integracyjne,
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.
 • zabawy ruchowe, kołowe i ze śpiewem,
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową
 • rysowanie
 • zabawy dydaktyczne
 • ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00       przygotowanie do śniadania,

 • zabiegi higieniczne
 • czynności samoobsługowe
 • pełnienie dyżurów w starszych grupach
 • śniadanie
 • wpajanie zasad dobrego wychowania
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

9.00 – 1115     wspomaganie rozwoju dzieci poprzez

 • zabawy dowolne
 • zajęcia dydaktyczne różnego typu
 • przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery,
 • obserwacje przyrodnicze
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych,
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą
 • gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe         

11.15 – 11.30      przygotowanie do obiadu

 • czynności samoobsługowe
 • zabiegi higieniczne

11.30 – 12.00      obiad

 • samodzielne spożywanie posiłków
 • wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych
 • praca dyżurnych

12.00 – 13.30  odpoczynek po obiedzie

 • zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie,
 • leżakowanie (grupy młodsze)
 • czynności opiekuńcze,
 • zabawy dowolne,
 • organizowanie zajęć dodatkowych,
 • słuchanie bajek
 • tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci.

13.30 – 14.00   podwieczorek

14.00– 17.00      rozchodzenie się dzieci

 • zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie,
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
  i zainteresowania dzieci,
 • prace porządkowe,
 • praca kompensacyjno – wyrównawcza,
 • rozmowy indywidualne,
 • gry dydaktyczne i stolikowe,
 • kontakty z rodzicami.