„Wszystkie dzieci nasze są…”

 

 

 

„Wszystkie dzieci nasze są…”

 

 

 

 

 

Dzisiaj Święto wszystkich Dzieci
Niech Wam pięknie
słońce świeci
Wszyscy śmieją się od rana
Każda buzia roześmiana
Czar zabawy dziś panuje
Każde serce się raduje.
Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają
Tak życzenia Wam składają.

Samych beztroskich chwil i dużo uśmiechu wszystkim Dzieciom
 życzą Pracownicy Przedszkola

 

Wracamy do przedszkola 25maja 2020

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2020 r. wznawiamy działalność przedszkola.
Głównie dla tych Państwa, którzy muszą wrócić do pracy i wyczerpali już wszystkie możliwe formy opieki nad dziećmi.  Niestety sytuacja epidemiologiczna  nie pozwala
na powrót do takiego funkcjonowania, jakie znamy i o jakim wszyscy marzymy. Otwarcie przedszkola wiąże się z wieloma obostrzeniami, wprowadzeniem nowych zasad i procedur, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS .
Niestety nie będą one łatwe do realizacji ani dla personelu, ani dla Państwa,
a szczególnie dla dzieci, które marzą,
żeby spotkać się z rówieśnikami i swoimi paniami.
Niestety musimy zastosować ten reżim sanitarny dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Zasady bezpieczeństwa zawarte są
w PROCEDURZE POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ

 Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurą i przygotowanie również swoich dzieci do nowej rzeczywistości. Dobrym sposobem będzie wykorzystanie bajki terapeutycznej „Pan Krokodyl i powrót do przedszkola” poniżej link

http://emocjeprzedszkolaka.pl/wp-content/uploads/2020/05/Pan-Krokodyl-i-powr%C3%B3t-do-przedszkola-3.pdf

Dostosowując się do wytycznych,  musieliśmy całkowicie zmienić pracę przedszkola,
w tym miedzy innymi usunąć większość zabawek pluszowych i małych
trudnych do dezynfekcji, dywany, przeorganizować przestrzeń tak,
aby można było zachować bezpieczny dystans.

Dzieci z poszczególnych grup nie mogą mieszać i łączyć się z dziećmi z innych grup. Panie nie mogą przechodzić  z grupy do innych grup. 

W związku z tym, że organizujemy zajęcia opiekuńcze i ograniczamy do minimum kontakt z osobami spoza wyznaczonej grupy, nie będzie też zajęć indywidualnych
z logopedą i zajęć rewalidacyjnych oraz religii.
Te zajęcia specjaliści będą realizować nadal w formie zdalnej

Rodzice nie będą wchodzić na teren przedszkola. Po przybyciu do przedszkola dzieciom będzie mierzona temperatura, a następnie pracownik odprowadzi je
do wyznaczonej grupy. Czas przeznaczony na przyprowadzenie i odebranie dziecka może się z tego powodu nieznacznie przedłużyć. Podczas oczekiwania na wejście prosimy o zachowanie odstępów, oraz zabezpieczenie siebie i dziecka w środki ochrony osobistej, obowiązujące w miejscach publicznych (maseczki).

WAŻNE- warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest oddanie podpisanych oświadczeń przez rodziców (zał 3. Procedury).  Oświadczenie można wydrukować lub wypełnić po przybyciu do przedszkola.

DODATKOWO załącznik nr 3 będziecie Państwo zobowiązani aktualizować w każdy poniedziałek- wraz z przyprowadzeniem dziecka do placówki.

 

W zakładce COVID-19- bezpiecznie od 25.05.20 umieściliśmy wytyczne dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące od 25 maja 2020 – zapraszamy do zapoznania się.

COVID-19-Bezpiecznie od 25.05.20

Ze swojej strony postaramy się wdrożyć wytyczne sanitarne w taki sposób,
aby zarówno dzieci,  rodzice jak i personel czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Dyrekcja Przedszkola nr 12

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021

Uwaga !

Informujemy, że zmianie uległy terminy
rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2020/ 2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 214/20
Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 15 maja 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli zostaje przesunięta na 17.08.2020r.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się
ze szczegółowymi terminami w zakładce rekrutacja

Informacja Prezydenta Miasta Mysłowice

Informacja Prezydenta Miasta Mysłowice ws. otwarcia żłobków, przedszkoli oraz instytucji kultury
30 kwietnia 2020

Prezydenta Miasta Mysłowice podjął decyzję, że miejskie żłobki, przedszkola, instytucje kultury (MOK, MDK, Muzeum Miasta Mysłowice), biblioteki publiczne w Mysłowicach nie zostaną otwarte 6 maja z uwagi na wysoki poziom zakażeń koronawirusem w woj. śląskim.
Jeżeli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, planowany termin otwarcia w/w instytucji to 24 maja br.

Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo

informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

W dalszym ciągu zapraszamy do odwiedzania strony internetowej przedszkola.

W zakładkach poszczególnych grup znajdziecie Państwo
propozycje działań i zabaw z dziećmi w domu

 

Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa
w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W przypadku naszego przedszkola nauczyciele  informują Państwa 
o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach
i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Zapraszamy do odwiedzania stron wszystkich grup wiekowych,
a w razie potrzeby do kontaktu telefonicznego.
tel: 32 22 25 305

Wesołych Świąt!

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
naszym wychowankom i rodzicom
składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole,
mnóstwa wiosennego optymizmu
oraz mokrego dyngusa!
 
 
Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola nr 12 w Mysłowicach
 
 
 

Rekrutacja do przedszkoli -Komunikat w sprawie potwierdzeń woli !

Rekrutacja do przedszkoli – KOMUNIKAT W SPRAWIE POTWIERDZEŃ WOLI !!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni!

W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii
oraz ograniczeniami w przemieszczaniu się

PROSZENI SĄ PAŃSTWO O POZOSTANIE W DOMACH!!

Dodatkowe informacje w zakładce rekrutacja: http://przedszkole12.jud.pl/rekrutacja/

.
Obowiązek potwierdzenia woli nie dotyczy rodziców dzieci kontynuujących