Uwaga rodzice wszystkich dzieci

Serdecznie zapraszamy całe rodziny do udziału w wystawie plastycznej
“Ulepimy dziś bałwana?”
która odbędzie się w lutym na terenie naszego przedszkola.

  1. Technika wykonania prac: dowolna (format A4, A3, brystol)
  2. Kada praca powinna posiadać metryczkę z informacją:
    – imię i nazwisko dziecka oraz osoby, które uczestniczyły w wykonaniu pracy(np. mama, tata, siostra, brat itd.)
    – nazwę grupy dziecka.
  3. Prace prosimy przekazać wychowawcom grup lub pani Małgosi “Słoneczka”, i Ewelinie “Żabki” do końca stycznia.