“Biznes konta smog”

Zły stan jakości powietrza w Polsce skłonił działające  firmy do aktywnego włączenia się w działania, których celem jest edukacja w zakresie ochrony środowiska naturalnego i tak powstał projekt „Biznes kontra smog”

Celem projektu „Biznes kontra smog” jest
realizacja programu wolontariatu pracowniczego
w obszarze edukacji dzieci i młodzieży na temat smogu i czystości powietrza.
Również w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia w grupach starszych,
prowadzone przez przygotowanych wcześniej przez Krakowski Alarm Smogowy wolontariuszy, będących pracownikami firmy PwC.
Dzieci uczestniczące w  warsztatach  dowidziały  się m.in. czym jest smog,
dlaczego powstaje, jakie zagrożenia niesie dla zdrowia i życia ludzi
oraz co można i należy robić, aby móc oddychać czystszym powietrzem.
Na zakończenie każdy przedszkolak otrzymał upominek i tytuł „Pogromcy smogu”