Zapisy do przedszkola na rok szkolny 2019/ 2020 od 1 marca 2019

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2019/2020
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

 

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 zostały określone Zarządzeniem Nr 45/19 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli publicznych.

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz Uchwałą
Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek rodzica, odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 1 marca 2019 r.

Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 1 marca 2019 r. pod adresem  www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl gdzie rodzice będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz kryteria znajdują się na stronie BIP naszego przedszkola lub na stronie naboru.

Zapraszamy