Powitanie wiosny

“Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,
przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.
Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,
witały ją także wszystkie przedszkolaki…”
E. Budryk

 

 

 

 

W dniu 21.03.2019r. dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania zimy – powitania wiosny”. Przygotowania do tej uroczystości przedszkolnej odbywały się już wcześniej poprzez naukę piosenek, wierszyków i rymowanek.
O godzinie 9.00 wszystkie przedszkolaki zebrały się przed przedszkolem by rozwiązywać zagadki, rebusy  i inne zadania przygotowane przez p. Dorotkę i p. Olę z grupy „Misiów”. Wspólnymi siłami dzieci ułożyły napis : Witamy pierwszy dzień wiosny!,
by następnie  wyruszyć barwnym korowodem. Podczas marszu ulicami osiedla dzieci śpiewały piosenki przy akompaniamencie instrumentów muzycznych dzięki, którym nasz korowód nie pozostał niezauważony. Dzieci rozdawały napotkanym mieszkańcom wykonane przez siebie kwiaty z radosnymi życzeniami. Wszystkich ogarnęła spontaniczna radość. Choć słoneczko dziś nie zaświeciło wszystkim dopisywały wspaniałe humory. Podczas powrotu do przedszkola wszystkie grupy postanowiły szukać oznak przybycia wiosny w ogródkach . Następnie dzieci pożegnały Marzannę- zimy koleżankę paląc tradycyjnie jej kukłę, a gromkimi brawami powitały wiosnę.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wiosna już przybyła i mają nadzieję,
że zagości u nas na dobre, zazieleni  drzewa i trawy.