SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019

W dniach 19 i 23 września
dzieci z naszego przedszkola wraz z nauczycielam
i już po raz kolejny uczestniczyli w akcji “Sprzątanie Świata”
organizowanej przez fundację Nasza Ziemia.

Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem:
“Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”

Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów.
19 września grupy: “Misie”, “Smerfy” i “Florki” z nauczycielami udali się do pobliskiego parku, aby posprzątać teren zielony, a 23 września posprzątać pobliski las.
Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegała bardzo szybko i sprawnie.
Wszystkie zebrane śmieci zostały pozostawione w punkcie odbioru odpadów,
a las i park przejaśniały.
Czynny udział w akcji pozwolił zrozumieć przedszkolakom, że należy dbać o środowisko, o czystość otoczenia oraz zrozumieć  jakie mogą być negatywne skutki 
nie dbania o nie.