Dzień inny niż zwykle

„Dzień inny niż zwykle”

Dzisiaj w naszym przedszkolu została przeprowadzona próbna akcja ewakuacyjna.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań
 w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających
w budynku.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony ze Strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Strażacy przyjechali  do naszego przedszkola, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał alarmowy opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami
z przedszkola. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne
 i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.

Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną.

Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego
i pozbawionego elementu paniki,
opuszczenia miejsca zabawy i pracy.