BohaterON w Twojej Szkole

“BohaterOn w Twojej Szkole”
teraz “BohaterOn w naszym przedszkolu”

Grupy starsze “Żabki” i “Smerfy”
włączyły się w akcję pisania kartek i listów do Powstańców Warszawskich w ramach ogólnopolskiej kampanii historycznej BohaterOn – włącz historię!

Celem przeprowadzenia akcji jest wprowadzenie przedszkolaków
w tematykę Powstania Warszawskiego i losy Powstańców
oraz przygotowanie kartki, listu bądź laurki do Powstańców Warszawskich.