Dzień Górnika

  „Nie poznasz dzisiaj Śląskiej ulicy
taka odświętna i kolorowa
grają orkiestry idą górnicy
czapki z piórami mają na głowach”

Tradycyjnie, jak co roku obchodziliśmy w naszym przedszkolu “Barbórkę” .
Z tej też okazji do przedszkola przybyli zaproszeni goście –  górnicy i to właśnie dla nich każda z grup przygotowała program artystyczny, były tańce, piosenki i wiersze. Przedszkolaki odśpiewały tradycyjne sto lat, 
po występach gości zaproszono na poczęstunek.