Zapraszamy do udziału w wystawie plastycznej

Serdecznie zapraszamy całe rodziny  do udziału
w wystawie plastycznej o tematyce zimowej
“Hu hu ha zima wcale nie jest zła”
która odbędzie się w lutym w naszym przedszkolu!

1. Technika wykonania prac dowolna
2. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka i współautorów, nazwę grupy i wiek dziecka.
3.Prace prosimy przekazać wychowawcom grup do końca stycznia 2020.