Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!

Prosimy o zapoznanie się
z informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Mysłowice na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce rekrutacja:
http://przedszkole12.jud.pl/rekrutacja/

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 zostały określone Zarządzeniem Nr 43/20 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Mysłowice .