Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo

informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

W dalszym ciągu zapraszamy do odwiedzania strony internetowej przedszkola.

W zakładkach poszczególnych grup znajdziecie Państwo
propozycje działań i zabaw z dziećmi w domu