“MOGĘ! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku złap oddech”


Województwo Ślaskie udzieliło nam pomocy rzeczowej
w postaci dwóch sztuk oczyszczaczy powietrza.
Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Ślaskiego w ramach kampanii
edukacyjno – informacyjnej pn.:
“MOGĘ! Zatrzymać SMOG- Przedszkolaku złap oddech”
II edycja,
współorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


Nasze przedszkole włączyło się do realizacji kampanii.