Potwierdzenie woli

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach
od  31.03.2021 r. do 09.04.2021 r. do godz. 15.00 
trwa etap potwierdzania woli w naborze do przedszkoli.
Na stronie naboru dla państwa został opublikowany komunikat
w tej sprawie, zgodnie z którym potwierdzenie woli korzystania
z usług przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane odbywa się poprzez zalogowanie do systemu, pobranie z zakładki : DO POBRANIA
Potwierdzenia woli i załączenie skanu wypełnionego
i podpisanego druku w witrynie dla kandydata

W przypadku braku możliwości potwierdzenia woli poprzez system naboru, podobnie jak w ubiegłym roku, dopuszczona została również możliwość potwierdzenia woli drogą mailową lub poprzez kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane.