Termomodernizacja

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w tym roku rozpocznie się długo oczekiwana termomodernizacja naszego przedszkola.
Nasze wieloletnie starania mogły być zrealizowane dzięki przychylności i zaangażowaniu
Prezydenta Miasta Mysłowice
Pana Dariusza Wójtowicza!
Serdecznie dziękujemy
i życzymy wielu sukcesów
w realizacji nowych projektów w mieście.

Dyrekcja
Grono Pedagogiczne i Pracownicy