23 czerwca Dzień Ojca

Z okazji Dnia Ojca za wczoraj i za dziś,
każdym czułym serca uderzeniem
każdym z niego płynącym życzeniem
zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności
za wszystkie trudy i starania
Wszystkie dzieci składają dzisiaj podziękowania.