Szanowni Państwo!

Uprzejmie prosimy o czytanie komunikatów wywieszanych
przez nauczycieli poszczególnych grup na tablicach informacyjnych i stronie internetowej .
W sprawach dotyczących państwa dzieci,
prosimy o kontakt z nauczycielami prowadzącymi grupę,
poprzez numer telefonu placówki: 32 22 25 305