Bezpieczne ferie

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Katowicach informuje o rozpoczynającej się akcji
“Bezpieczne ferie 2022”,
której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego poprzez prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej,
zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.
Plakat