Efektywna współpraca z rodzicami w przedszkolu szansą na doskonały rozwój dzieci!!!

Niewątpliwie naczelnym celem współdziałania dyrekcji, nauczycieli i rodziców
 w naszym przedszkolu jest:

  • dobro dziecka, któremu trzeba stwarzać w porozumieniu z rodzicami, warunki optymalnego rozwoju;
  • dążenie do usprawniania pracy z dziećmi;
  • wzajemne poznanie się i zrozumienie;
  • wzmacnianie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami podczas wspólnie wykonywanych zadań
  • dobrze zorganizowana wzajemna współpraca.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za udział w zebraniu Rady Rodziców
 w dniu 15 września 2022r.

Jednoczenie informujemy, ze podczas posiedzenia wybrano
TRÓJKĘ RADY RODZICÓW, w której skład wchodzą:

Pani Paula Ługowska
Pani Katarzyna Nowak
Pan Mateusz Zbiciak

Dziękujemy wszystkim rodzicom za każdą formę współpracy i poświęcony czas.
Za zgłaszane propozycje, za dyskusję podczas zebrania, za gotowość służenia fachową radą.
Dzięki wspólnej pracy możemy zrealizować wiele pomysłów.

Dyrekcja Przedszkola nr 12