Akcja- Ewakuacja

W trosce o poprawę bezpieczeństwa wychowanków
w dniu 29.09.2022r. o godz. 9:30 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji przedszkolaków i pracowników
z budynku przedszkola.
Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej
i pozbawionej elementów paniki. 

Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwał Kierownik Sekcji kontrolno – rozpoznawczej Straży Pożarnej  w Mysłowicach
mł.  bryg. mgr Wojciech Chojnowski.
Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.
Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne
i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie
i szybko opuściły budynek.