Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasze Przedszkole wzięło udział

Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
którego zasadniczym celem jest propagowanie
czytelnictwa wśród dzieci
Dzięki udziałowi w programie mogliśmy zakupić
szereg nowości wydawniczych.