Wirusoochrona

#wirusoochrona #lekcjahigieny
😷🤧🤒🛀👏 
 
Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. Chcemy zwrócić uwagę na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań. Nasze przedszkolaki włączyły się do akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona” organizowanej przez  Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.
 
Akcja ma na celu:
 
1. Promowanie podstawowych zasad higieny osobistej wśród najmłodszych uczniów w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk, nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk
2. Zachęcanie i zwrócenie uwagi na rolę szczepień ochronnych jako najskuteczniejszej formy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wielu chorób zakaźnych; 
3. Zachęcanie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.
 
Realizując cele akcji przeprowadzono z dziećmi pogadanki, rozwiązywanie zagadek, kolorowanie obrazków dotyczących higieny oraz praktyczne ćwiczenia utrwalające poznane informacje.
 
          Nasza placówka we wszystkich grupach wiekowych systematycznie realizuje prozdrowotne  działania edukacyjne, które bezpośrednio wpisują się w tematykę w/w projektu.