Strażacy w przedszkolu

Nasze przedszkole odwiedzili strażacy w trakcie spotkania przybliżyli dzieciom,
na czym polega ich praca oraz jakim sprzętem ratowniczym się posługują.
Dzieci dowiedziały się, że ich działania nie polegają tylko na gaszeniu pożarów,
ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi, burz i wypadków samochodowych. Prowadzą również wiele innych działań, które służą ludziom
i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne
i wymagają niecodziennej odwagi.

Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw
z rówieśnikami. Dzieci utrwaliły sobie numery alarmowe
i dowiedziały się w jakich okolicznościach można ich używać.

 

Największą atrakcję nasi goście zostawili na koniec. Na teren przedszkola wjechał na sygnałach dźwiękowych i świetlnych wóz strażacki. Strażacy pokazali dzieciom sprzęt
i wyposażenie specjalistycznego wozu.
Dzieci miały możliwość z bliska podziwiać oprzyrządowanie jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.  

Dziękujemy strażakom za przybycie i atrakcyjne zajęcia.
Życzymy wszystkim wielu sukcesów i dziękujemy za trud i ofiarną służbę.