“NAD NIEMNEM” – NARODOWE CZYTANIE 2023

Narodowe Czytanie organizowane jest pod honorowym patronatem Prezydenta RP
akcja zachęca do wspólnego czytania literatury polskiej.
Nasze przedszkole dołączyło do akcji czytania “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.
15 września fragment utworu czytali
Pani dyrektor Monika Jankowska,
Pani wicedyrektor Małgorzata Wrona i Pani Ewelina Borowiecka.
Dzieci z uwagą słuchały czytanego tekstu, a następnie uczestniczyły w krótkim quizie. Pomimo tego, że utwór “Nad Niemnem” może być trudny w odbiorze, szczególnie dla dzieci w wieku przedszkolnym, przedszkolaki świetnie zrozumiały przeczytany fragment
i z łatwością rozwiązywały zadania.