#szkołapamięta 

Zbliża się dzień, w którym w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych.
Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii
– tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku
dla ich życia i dokonań dlatego kolejny rok nasze przedszkole włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.