ZDROWIE DZIECI

Realizujemy kolejny fajny projekt “Zdrowe Dzieci Ministerstwa Zdrowia, finansowany
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci, oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli.
Na rodziców, nauczycieli, personel czekają interesujące szkolenia,
na dzieci ciekawe pomoce dydaktyczne oraz warsztaty, zajęcia z nauczycielami
oraz mnóstwo zabaw ruchowych i badawczych związanych
z szeroko rozumianym zdrowiem.