ŚWIATOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Prawa dziecka dotyczą wszystkich dzieci – niezależnie od pochodzenia,
koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów,
przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. 
Każde dziecko jest równe wobec prawa i nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości dotyczącej tolerancji, zarówno pośród dzieci
jak i dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków
do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci.