PIERWSZA POMOC

Przedszkole odwiedzili Ratownicy Medyczni 🚑 którzy przeprowadzili zajęcia dla dzieci
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz pogadanki dotyczącej znajomości numerów alarmowych oraz informacji, jakie należy podać podczas rozmowy z dyspozytorem dzieci nauczyły się jak sprawdzić czy poszkodowany oddycha oraz
w jaki sposób ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej. 👂👀👃

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem‼️

Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować
i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy.
Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności..

Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie.

Z tego powodu należy już od najmłodszych lat instruować je,
jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy.

Podczas zajęć dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy.
Dziękujemy naszym gościom za cenną lekcje