II MIĘDZYPRZEDSZKOLNE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY

II Międzyprzedszkolne Mistrzostwa Pierwszej Pomocy ” Umiemy ratować “

 Celem konkursu było promowanie i upowszechnianie wśród najmłodszych
zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności
za zdrowie i bezpieczeństwo innych. 

️Uczestnikami konkursu były drużyny z 7 mysłowickich przedszkoli, które musiały wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną, jak i umiejętnościami praktycznymi
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

️Gratulujemy wiedzy, dobrego przygotowania do udzielania pierwszej pomocy 

 I miejsce zdobyła drużyna ” Mądrzy Ratownicy”
z Przedszkola nr 5 w Mysłowicach 
 II miejsce dla drużyny ” Tygryskowe pogotowie”
z Przedszkola Integracyjnego w Mysłowicach 
III miejsce dla drużyny “Jedyneczki”
z Przedszkola nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach 

 Pozostałe drużyny otrzymały wyróżnienia 
drużyna ” Ratownicy z 9 ” z Przedszkole nr 9 Mysłowice 
drużyna “Szósteczki” z Przedszkola nr 6 
drużyna “Pomocne ósemeczki” z Przedszkole nr 8 w Mysłowicach 
drużyna ” Dzieciaki Pomocaki” z Przedszkole nr 15 Mysłowice 

Dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu wykładowcom
Pani mgr Agacie Wiśniewskiej-Walkiewicz,
Panu mgr Sebastianowi Szczęsnemu
i studentom Małopolskiej Uczelni Państwowej

im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 

 Dziękujemy sponsorom nagród dla dzieci Fundacja Bajtel -Mysłowice pomagają oraz OH KINO Mysłowice