Zapraszamy do odwiedzania indywidualnych stron grup

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Nauczyciele rozpoczynają realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego
umieszczając na  stronie internetowej opis zajęć w  grupie na każdy dzień.

Zapraszamy do odwiedzania stron swoich grup!