Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość

Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość.

Zawieszenie działalności placówek wychowania przedszkolnego
i szkół podstawowych jest trudnym wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli
i rodziców, ale także dla dzieci. Trzeba cierpliwie wyjaśniać dzieciom,
dlaczego nie mogą iść do „swojego” przedszkola, dlaczego nie mogą
spotykać się z koleżankami i kolegami z przedszkola i szkoły, dlaczego nie
mogą się bawić ulubionymi zabawkami przedszkolnymi. Nie ma przy tym
potrzeby wywoływania u dzieci negatywnych odczuć: strachu, paniki
i poczucia niebezpieczeństwa. Podstawową zasadą powinno być unikanie
kontaktów z innymi osobami oraz stosowanie się do zasad utrzymywania
czystości i higieny. Obecna sytuacja stwarza możliwości wdrożenia
dziecka do dokładnego mycia rąk, zasłaniania ust przy kichaniu i kaszlu.

Rodzicu!

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola,
na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej
pomocy przy codziennych czynnościach w domu
np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania,
czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie
czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem
do snu, w których bardzo często,
z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane.
Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na
różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego
dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi.
Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku
gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.
Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim.
Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka.
W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie
i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka
i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju.
Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie
swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne
i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać
wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.