KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

w sprawie funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Miasta Mysłowice
w miesiącach lipiec i sierpień 2020 r.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni,

w związku ze stanem epidemicznym w kraju i dużą liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w woj. śląskim zmieniona została organizacja pracy przedszkoli publicznych na terenie Miasta Mysłowice w lipcu i sierpniu 2020 r.
W trosce o zdrowie Państwa dzieci i rodzin oraz personelu przedszkoli
zrezygnowano z dotychczasowej formy dyżurów.

W celu ograniczenia przemieszczania się dzieci pomiędzy placówkami, by maksymalnie zmniejszyć prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 oraz zapewnić wychowankom i pracownikom bezpieczne warunki pracy, podjęto decyzję
o ograniczeniu możliwości korzystania z opieki przedszkola tylko do dzieci,
które obecnie są wychowankami danej placówki

W związku z powyższym, mając na uwadze oczekiwania rodziców, skrócone zostaną  przerwy – a tym samym wydłużony zostanie czas pracy przedszkoli w miesiącach wakacyjnych, aby każde przedszkole
mogło zapewnić opiekę swoim wychowankom przez 4 tygodnie.

 

Trwająca epidemia  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania przede wszystkim placówek oświatowych, a wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa zarówno
w przedszkolach i szkołach – przede wszystkim zmniejszona została liczebność poszczególnych grup, dlatego w celu właściwego zorganizowania opieki
dla Państwa dzieci prosimy o poinformowanie dyrektora, jeżeli dziecko będzie wymagało opieki w czasie pracy danego przedszkola w wakacje.

 

Pełna informacja o pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym zostanie opublikowana
w placówkach i na stronie internetowej Miasta Mysłowice niezwłocznie po uzgodnieniu przez dyrektorów poszczególnych placówek z Radami Rodziców nowych terminów przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli.

 

Czas epidemii, wiążące się z tym ograniczenia i obowiązujące w placówkach zaostrzone zasady bezpieczeństwa są czasem trudnym, dlatego bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i współpracę.