Ogłoszenie

UWAGA RODZICE!

PROSIMY O ODBIÓR POZOSTAWIONYCH RZECZY W SZATNI
ORAZ KSIĄŻEK NALEŻĄCYCH DO DZIECI.
 W DO KOŃCA ROKU SZKOLNEGO.

 RODZICÓW DZIECI, KTÓRE OD 01.09.2020
  NIE BĘDĄ JUŻ UCZĘSZCZAŁY DO PRZEDSZKOLA

 prosimy o zwrot kart ewidencji pobytu dzieci na placówce
 ( karty do czytnika ) w terminie do 30.06.2020 r.

 

Szanowni Rodzice !


Prosimy o zgłoszenie się do przedszkola w celu pobrania wniosku
 o zwrot nadpłat za niewykorzystane godziny i posiłki.

Zwrot nadpłaty może być dokonany tylko na podstawie wypełnionego wniosku
 i dostarczonego po  po zakończeniu roku szkolnego – lipiec, sierpień 2020.
Wszystkie nadpłaty muszą zostać Państwu zwrócone.
 Po odbiór wniosków zapraszamy w godzinach 6-17 od poniedziałku do piątku
lub pobrania ze strony internetowej przedszkola.

ZWROTY PISMO WZÓR