DYŻUR W WAKACJE

Informacja o pracy przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice
w miesiącach lipiec i sierpień 2020 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni,

przypominamy, że w związku ze stanem epidemicznym w kraju i dużą liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w woj. śląskim zmieniona została organizacja pracy przedszkoli publicznych na terenie Miasta Mysłowice
w lipcu i sierpniu 2020 r.
W trosce o zdrowie Państwa dzieci i rodzin oraz personelu przedszkoli
zrezygnowano z dotychczasowej formy dyżurów.

W celu ograniczenia przemieszczania się dzieci pomiędzy placówkami, by maksymalnie zmniejszyć prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 oraz zapewnić wychowankom i pracownikom bezpieczne warunki pracy, podjęto decyzję
o ograniczeniu możliwości korzystania z opieki przedszkola tylko do dzieci, które obecnie są wychowankami danej placówki

W związku z powyższym, mając na uwadze oczekiwania rodziców, skrócone zostały  przerwy – a tym samym wydłużony został czas pracy przedszkoli w miesiącach wakacyjnych, aby każde przedszkole mogło zapewnić opiekę
tylko swoim wychowankom przez 4 tygodnie.

Nasze Przedszkole będzie czynne od 01.08.2020 do 31.08.2020

Czas epidemii, wiążące się z tym ograniczenia i obowiązujące w placówkach zaostrzone zasady bezpieczeństwa są czasem trudnym, dlatego
bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i współpracę.