Rekrutacja dla dzieci z Przedszkola nr 12

INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO PRZEDSZKOLA NR 12 W MYSŁOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DZIECI KONTYNUUJĄCE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
W DOTYCHCZASOWYM  PRZEDSZKOLU NIE BIORĄ UDZIAŁU W REKRUTACJI

Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie
od 15.02.2021r. do 19.02.2021r.
W przypadku, gdy Rodzic / Opiekun nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału
w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.

Złóż deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego:
Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego 21 22