Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

 Szanowni Państwo

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek Rodzica/ Opiekuna prawnego
za pomocą systemu elektronicznego
rozpocznie się 1 marca 2021 r. od godziny 8.00
i potrwa do 15 marca 2021 r. do godz. 15.00
do wszystkich przedszkoli w mieście Mysłowice.

Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 1 marca 2021 r.
pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl
gdzie Rodzice/Opiekunowie prawni  będą mogli zapoznać się
z ofertą każdego przedszkola.
Wydrukowany wniosek wraz załącznikami należy złożyć  w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru w wyżej określonym terminie.
W przypadku problemów z dostępem do elektronicznego /brak dostępu do internetu/ prosimy o kontakt z przedszkolem.

Więcej informacji: http://przedszkole12.jud.pl/rekrutacja/

Druki do pobrania również na stronie: http://www.przed12.myslowice.bip.info.pl/index.php?idmp=10&r=r