Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2022/2023.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 zostały określone Zarządzeniem Nr 31/22 Prezydenta Miasta Mysłowice   z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów
na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice

Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie
http://przedszkole12.jud.pl/rekrutacja/