INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA NADPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Rodzice dzieci nie zapisanych w okresie wakacyjnym na sierpień proszeni są o podejście do przedszkola w godzinach 8-16 w celu wypisania prośby o zwrot nadpłaty.

Brak wypisanej przez Państwa prośby uniemożliwia nam zwrot nadpłaconych kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu.

Rodziców dzieci sześcioletnich nie zapisach na sierpień prosimy o zwrot kart do czytnika.

ZWROTY PISMO WZÓR