Przerwa wakacyjna w przedszkolach

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr14/23 Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 12 stycznia 2023r.
W sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli  prowadzonych
przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2022/2023  informujemy,
 że  termin przerwy wakacyjnej Przedszkola nr 12  w Mysłowicach
przypada w okresie od 01.08.2023r. do 31,08. 2023r.
Pracujemy od 3 lipca 2023r. do 31 lipca 2023 r.

Uwaga :
Zapisy do przedszkola na okres wakacyjny trwają od 1 maja do 31 maja 2023r.

W załączeniu terminy przerw w pracy przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Mysłowice w roku szkolnym 2022/2023

przerwy wakacyjne