REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2023/2024.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 zostały określone Zarządzeniem Nr 31/23 Prezydenta Miasta Mysłowice  z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice.

ZP 31 rekrutacja