Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2024/2025
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE
Szanowni Państwo!

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się 1 marca 2024r.
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2024/2025.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 zostały określone Zarządzeniem Nr 60/24 Prezydenta Miasta Mysłowice  z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice

https://bip.myslowice.pl/pliki/myslowice/pliki/ZP%2060.pd

fhttp://przedszkole12.jud.pl/rekrutacja/