Wracamy do przedszkola 25maja 2020

Szanowni Państwo!

Od 25 maja 2020 r. wznawiamy działalność przedszkola.
Głównie dla tych Państwa, którzy muszą wrócić do pracy i wyczerpali już wszystkie możliwe formy opieki nad dziećmi.  Niestety sytuacja epidemiologiczna  nie pozwala
na powrót do takiego funkcjonowania, jakie znamy i o jakim wszyscy marzymy. Otwarcie przedszkola wiąże się z wieloma obostrzeniami, wprowadzeniem nowych zasad i procedur, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS .
Niestety nie będą one łatwe do realizacji ani dla personelu, ani dla Państwa,
a szczególnie dla dzieci, które marzą,
żeby spotkać się z rówieśnikami i swoimi paniami.
Niestety musimy zastosować ten reżim sanitarny dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Zasady bezpieczeństwa zawarte są
w PROCEDURZE POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ

 Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurą i przygotowanie również swoich dzieci do nowej rzeczywistości. Dobrym sposobem będzie wykorzystanie bajki terapeutycznej „Pan Krokodyl i powrót do przedszkola” poniżej link

http://emocjeprzedszkolaka.pl/wp-content/uploads/2020/05/Pan-Krokodyl-i-powr%C3%B3t-do-przedszkola-3.pdf

Dostosowując się do wytycznych,  musieliśmy całkowicie zmienić pracę przedszkola,
w tym miedzy innymi usunąć większość zabawek pluszowych i małych
trudnych do dezynfekcji, dywany, przeorganizować przestrzeń tak,
aby można było zachować bezpieczny dystans.

Dzieci z poszczególnych grup nie mogą mieszać i łączyć się z dziećmi z innych grup. Panie nie mogą przechodzić  z grupy do innych grup. 

W związku z tym, że organizujemy zajęcia opiekuńcze i ograniczamy do minimum kontakt z osobami spoza wyznaczonej grupy, nie będzie też zajęć indywidualnych
z logopedą i zajęć rewalidacyjnych oraz religii.
Te zajęcia specjaliści będą realizować nadal w formie zdalnej

Rodzice nie będą wchodzić na teren przedszkola. Po przybyciu do przedszkola dzieciom będzie mierzona temperatura, a następnie pracownik odprowadzi je
do wyznaczonej grupy. Czas przeznaczony na przyprowadzenie i odebranie dziecka może się z tego powodu nieznacznie przedłużyć. Podczas oczekiwania na wejście prosimy o zachowanie odstępów, oraz zabezpieczenie siebie i dziecka w środki ochrony osobistej, obowiązujące w miejscach publicznych (maseczki).

WAŻNE- warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest oddanie podpisanych oświadczeń przez rodziców (zał 3. Procedury).  Oświadczenie można wydrukować lub wypełnić po przybyciu do przedszkola.

DODATKOWO załącznik nr 3 będziecie Państwo zobowiązani aktualizować w każdy poniedziałek- wraz z przyprowadzeniem dziecka do placówki.

 

W zakładce COVID-19- bezpiecznie od 25.05.20 umieściliśmy wytyczne dotyczące bezpieczeństwa obowiązujące od 25 maja 2020 – zapraszamy do zapoznania się.

COVID-19-Bezpiecznie od 25.05.20

Ze swojej strony postaramy się wdrożyć wytyczne sanitarne w taki sposób,
aby zarówno dzieci,  rodzice jak i personel czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Dyrekcja Przedszkola nr 12