Programy i projekty

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Programy realizowane w Przedszkolu nr 12 w Mysłowicach 
roku szkolnym 2023/2024

Program Wychowania Przedszkolnego – Wydawnictwo MAC;
Autor: Bożena Paździo, Magdalena Klabacha -Lica
Nr dopuszczenia MEN: ISBN 978-83-8108-742-1

Program wychowania prozdrowotnego „Na planecie Zdrówko”– autorzy: Małgorzata Wrona, Grażyna Lubera, Dorota Małolepszy (program własny)

Nr dopuszczenia: P12/PW/12/13

Program nauczania Języka angielskiego dla przedszkoli- autorzy: M.Appel, J.Zarańska, E. Piotrowska

Nr dopuszczenia: P12/PNJA/2/16

Program nauczania religii dla przedszkola „Tak dla Jezusa”  autor: ks.  dr K. Zegan,
E. Kondrak, B. Nosek

Nr dopuszczenia: P12/AZ-0-04/3/1/18

Program nauczania dzieci religii dzieci w wieku przedszkolnym „Kochamy dobrego Boga. Wprowadzenie w życie religijne” Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Nr  dopuszczenia: P12/AZ-0-01/10/2/18

 

“Piękna nasza Polska cała” – międzynarodowy projekt edukacyjny.

Celem projektu kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski
 

  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,
  • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,
  • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
  • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
  • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych,
    zachęcanie do niesienia pomocy
  • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw znajomości swojej wartości jako człowieka

“Mamo, tato, wolę wodę!” – program edukacyjny

celem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

“MOGĘ! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.